Rolnický chléb


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Je to chléb se 3 druhy mouky, vyrobený v pekárně. Recept je přímo z karty auta (Moulinex OW 5000). Ukazuje se to velmi dobře!

Na bochník 750 g:

 • 305 ml vody
 • 1 lžička slunečnicového oleje
 • 1 a 1/2 lžičky soli
 • 1 lžíce cukru
 • 2 lžíce sušeného mléka
 • 240 g bílé mouky
 • 120 g celozrnné mouky
 • 120 g žitné mouky
 • 1 a 1/2 čajové lžičky sušeného droždí

Porce: 10

Čas na přípravu: přes 120 minut

PŘÍPRAVA RECEPTU Rolnický chléb:

Všechny přísady se vloží do pekárny v tomto pořadí a nastaví se program 3 (pro Moulinex OW 5000), trvá 3h37.

Nastavte požadovanou barvu pro kůru, já vždy volím křupavou :). Jakmile je chléb hotový, nechte ho hodinu na mřížce vychladnout a poté nakrájejte.


Rolnický chléb - recepty

PEASANT CHLEBA

PODÍL

SLOŽKY

ZPŮSOB PŘÍPRAVY

Přihlaste se k odběru zpravodaje!

Pekařství

Cukrárna

Stravovací služba

Copyright 2021 © Rompak SRL

Podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů

„Informační a schvalovací formulář o ochraně osobních údajů a přenosu obchodních elektronických zpráv“
Přečetl jsem a porozuměl obsahu.

POLITIKA ROMPAK SRL TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎOVANÝCH WEBOVÝMI STRÁNKAMI WWW.PAKMAYAPROFESIONAL.RO

ROMPAK S.R.L. je právnická osoba Roma & acircna, člen skupiny Pakmaya, licencovaný výrobce profesionálních přísad pro pekárny, cukrárny, cukrovinky a přísady pro domácí spotřebu.

www.pakmayaprofesional.ro je webová stránka poskytovaná společností ROMPAK S.R.L. - jediná továrna na kvasinky v Rom & acircnia & ndash dále jen icircn webová stránka.

Informace týkající se zpracování osobních údajů obsažené v těchto zásadách ochrany osobních údajů vám vysvětlí, jak jsou shromažďovány a zpracovávány vaše osobní údaje (návštěvníka této webové stránky).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na webové stránky www.pakmayaprofesional.ro, které vás žádáme, abyste si je pečlivě přečetli, abyste porozuměli našim postupům zpracování osobních údajů.

Je také důležité, abyste si přečetli jakékoli další oznámení / nařízení o ochraně osobních údajů / jakýkoli jiný dokument, který obsahuje informace o zpracování osobních údajů, které poskytneme kromě těchto zásad ochrany osobních údajů při určitých příležitostech, událostech, kampaních, jako jsou & icircnc & acirct abychom byli plně informováni o tom, jak & icircn zpracováváme vaše osobní údaje.

ROMPAK S.R.L., se sídlem v Pascani, Str. Mateřská škola, č. 1C, je Provozovatelem údajů, dále jen & icircn operátor, pro vaše osobní údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek www.pakmayaprofesional.ro.

ROMPAK S.R.L. bude zpracovávat vaše osobní údaje v přísném souladu s platnými právními ustanoveními a s vlastními zásadami / postupy pro ochranu osobních údajů.

Cílovými osobami jsou jednotlivci, kteří navštíví web.

Prostřednictvím webových stránek www.pakmayaprofesional.ro, Provozovatel může shromažďovat následující osobní údaje:

- IP adresa a další informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie (více podrobností o souborech cookie používaných touto webovou stránkou naleznete v zásadách používání cookies na této webové stránce).

* Provozovatel neshromažďuje citlivá data prostřednictvím těchto webových stránek.

Osobní údaje shromažďuje společnost ROMPAK S.R.L. prostřednictvím webových stránek www.pakmayaprofesional.ro jak následuje:

& Icircn při vyplňování a odesílání kontaktního formuláře na https://pakmayaprofesional.ro/contact/.

& Icircn při návštěvě webové stránky budou údaje shromažďovány z vašeho prohlížeče v souladu s jejími zásadami používání souborů cookie.

ROMPAK S.R.L. sbírá prostřednictvím webových stránek www.pakmayaprofesional.ro vaše osobní údaje pro následující účely:

Řešení žádostí / oznámení / žádostí od vás & ndash zpracováváme osobní údaje, abychom mohli analyzovat / reagovat na vaše požadavky a efektivně komunikovat

Monitorování provozu a zlepšování kvality zážitku na webu & ndash zajišťujeme řádné fungování webu, včetně trvalého zlepšování vašeho zážitku na této stránce. Další podrobnosti naleznete v Zásadách používání cookies na webových stránkách.

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro jakýkoli z výše uvedených účelů lze kdykoli odvolat zasláním žádosti společnosti ROMPAK SRL. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webových stránek www.pakmayaprofesional.ro, budou použity pouze pro účely uvedené v této kapitole. V případě, že dojde k potřebě použít vaše osobní údaje k jakémukoli jinému účelu než k těm, které souvisejí s těmito zásadami ochrany osobních údajů, ROMPAK S.R.L. vás bude bez neodůvodněně informovat & icircnt & acircrzieri a vysvětlí vám právní základ, který vám to & icirci umožňuje.

ROMPAK S.R.L. bude zpracovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování nebo k výkonu zákonných povinností výslovně stanovených zákonem. Pokud zákon výslovně nestanoví dobu uchovávání osobních údajů, bude doba uchovávání stanovena interními postupy / zásadami pro zpracování osobních údajů společnosti ROMPAK S.R.L.

* Doba uchování údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek www.pakmayaprofesional.ro, zřízené interními zásadami uchovávání údajů a icircn ve společnosti ROMPAK S.R.L., je na jeden rok. Během této doby může subjekt údajů kdykoli požádat Provozovatele o zastavení zpracování jeho údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování před okamžikem podání žádosti.

ROMPAK S.R.L. nebude přenášet vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek www.pakmayaprofesional.ro.

ROMPAK S.R.L. bude moci sdělit vaše osobní údaje státním orgánům, pokud je takové zveřejnění nezbytné v souvislosti s prováděním vyšetřování za účelem dodržení zákonných ustanovení, aby se zabránilo možnému porušení zákona, jakož i v dalších případech stanovených zákonem.

* Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek www.pakmayaprofesional.ro nebudou převedeny do třetích zemí.

ROMPAK S.R.L. zavedla vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k zachování integrity vašich osobních údajů a zabránění jejich zničení, náhodné ztrátě, přístupu, úpravám, použití nebo neoprávněnému vyzrazení. Provozovatel tedy bude zpracovávat osobní údaje v přísném souladu s platnými právními ustanoveními, jakož i se svými interními zásadami a postupy pro zabezpečení osobních údajů.

Jako subjekt údajů můžete kdykoli požádat společnost ROMPAK S.R.L. výkon následujících práv:

Právo na přístup - na požádání vám Provozovatel poskytne informace o vašich osobních údajích, které zpracovává.

Právo na opravu údajů & ndash můžete požádat kteréhokoli & acircnd Provozovatele o opravu nebo doplnění vašich osobních údajů nepřesných nebo neúplných.

Právo na omezení používání údajů & ndash můžete požádat Provozovatele o omezení používání vašich osobních údajů, s výjimkou případů & icircn, které zákon stanoví jinak.

Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut) & ndash na vyžádání a & icircn případy & icircn, které zákon umožňuje, vymaže Provozovatel ze svých systémů vaše osobní údaje, které zpracovává. Některé údaje týkající se plnění určitých zákonných nebo smluvních povinností však mohou být vymazány až po určité době.

Vaše právo odvolat svůj souhlas & ndash & ndash Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se souhlasem uděleným se zpracováním vašich osobních údajů, a to s účinkem do budoucna. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů & ndash můžete, & icircn kdykoli, informovat Provozovatele o nesouhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, s budoucím účinkem & icircn.

Právo na přenositelnost údajů & ndash na vaši žádost, Provozovatel zajistí přenositelnost vašich osobních údajů.

Právo nebýt předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí & ndash Právo nebýt předmětem rozhodnutí přijatého výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně vytváření profilů, které mají právní účinky a týkají se subjektu údajů nebo, podobně ovlivnit & icircntr- významné opatření.

Právo obrátit se na národní úřad pro dozor nad zpracováním osobních údajů nebo na příslušné soudy, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva.

www.pakmayaprofesional.ro není určen & icircn záměrně pro děti, respektive ROMPAK S.R.L. NEVĚDĚJTE vědomě osobní údaje o dětech prostřednictvím této webové stránky.

Pokud ROMPAK S.R.L. zjistí, že nezletilá osoba mladší 16 let odeslala osobní údaje prostřednictvím www.pakmayaprofesional.ro, tato data okamžitě smaže, bez zbytečného & icircnt & acircrzieri neoprávněného.

Pokud se domníváte, že jsme mohli shromáždit osobní údaje předávané nezletilou mladší 16 let, kontaktujte nás prosím okamžitě na e-mailové adrese [email protected]

V případě dotazů nebo žádosti o vysvětlení týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a také toho, jak shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje prostřednictvím webových stránek www.pakmayaprofesional.ro, můžete použít následující kontaktní údaje:

Poštovní adresa: Pascani, str. Grădiniței, č. 1C, kraj Iași, Rom a acircnia

Chcete -li podat oznámení národnímu orgánu pro dozor nad zpracováním osobních údajů ohledně porušení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů Provozovatelem, přejděte prosím na http://www.dataprotection.ro.

Chcete -li uplatnit právo u soudu, obraťte se na příslušné soudy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času pozměněny nebo aktualizovány, proto vám doporučujeme, abyste si je zkontrolovali pokaždé, když použijete web, abyste byli informováni o jeho změnách / aktualizacích.


Recept Dana Bogatu: Rolnický chléb

„Věří se, že tomu chlebu věřil.“ Právě to řekl Nicolai Tand o chlebu, který připravil Dan Bogatu, v prvním testu epizody 2 Nejlepší kuchař. Porota Tudor Constantinescu ocenila produkt jako nejkrásnější chléb v soutěži. Pojďme zjistit jeho tajemství.

Nicolai Tand byl potěšen chlebem Dana Bogatu

 • 700 g bílé mouky
 • 75 g čerstvého droždí
 • 1 lžíce cukru
 • 100 g směsi semen (slunečnice, dýně, otruby)
 • sůl (podle chuti)

„Vidíš, že tomu chlebu věřil.“ To řekl Nicolai Tand o chlebu, který musel připravit Dan Bogatu, při prvním testu epizody 2 od špičkového kuchaře. Porota Tudor Constantinescu ocenila produkt jako takový nejkrásnější chléb ze soutěže. Pojďme zjistit jeho tajemství.

Připravte majonézu z: droždí, cukru a trochy teplé vody. Promíchejte a nechte, dokud nezačne pěnit.
Do velké mísy dejte mouku a zalijte majonézou, přidejte více vody a začněte hnětet.

Mezitím přidejte semínka, otruby a sůl (podle chuti). Těsto by nemělo být moc tuhé, jen by se nemělo lepit na mísu. Navrch posypeme olejem, aby se při kvašení kůrka nezachytila. Kůru nechte alespoň 30 minut kynout, přikrytou ručníkem.

Typ : položte na teplé místo, abyste zůstali, dokud nezvýší objem.


Plech vyložte moukou. Poté, co těsto vykyne, dostane kulatý tvar, na něj se zvedne kříž a vloží se do plechu, vloží se do trouby, asi hodinu, při teplotě asi 200 stupňů.


Ingredience rolnický sýrový koláč

 • 400 gramů telemea
 • 250 ml. mléka
 • 75 gr. pšeničná krupice
 • 2 vejce
 • 1 koprová parta
 • 1 vejce nahoře

Příprava rolnického tvarohového koláče

Přiveďte mléko k varu. Když se vaří, přidejte za deště za stálého míchání krupici, dokud nebude mít konzistenci polenty. Odstavíme a necháme vychladnout.

V misce smíchejte krupici homogenně s čerstvě ohřátým mlékem, sýrem, vejci a nasekaným koprem.

Plát těsta rozprostřete přesně jako zelný koláč, ostré nože seřízněte okraje a doprostřed položte náplň, vytvarujte ji do kruhu o poloměru asi 25-30 cm.

Zakryjte náplň a přitáhněte okraje těsta směrem ke středu:

Koláč opatrně převrátíme na plech pokrytý pečícím papírem:

Povrch koláče namažte rozšlehaným vejcem. Poté, co jsem namazal koláč, vymodeloval jsem další sezónní ozdoby z řezaných okrajů, hovězího listí a hroznového vína, které jsem položil na povrch a potřel vejcem:

Koláč jsem pekla v předehřáté troubě na 190 stupňů Celsia, dokud pěkně nezhnědl (asi 25-30 minut):


Vařte rolnickou cibuli s masem

Čas na přípravu
Úroveň
Porce

Přísady

 • 1 kg králičího masa
 • 500 g žluté cibule
 • 4 stroužky česneku
 • 400 g rajčatové pasty s paprikou
 • 30-40 ml slunečnicového oleje
 • sůl a pepř
 • 2 bobkové listy
 • 1/2 lžičky uzené papriky
 • 1/4 čajové lžičky sušeného tymiánu
 • 1/4 čajové lžičky sušené bazalky
 • 1 svazek zelené petrželky

Způsob přípravy

Nejprve si připravíme ingredience na lahůdku guláš z cibule s masem.

Maso naporcujeme a očistíme od tuku a šlach. Dochutíme solí a pepřem. Cibuli oloupeme a nakrájíme na nudličky, česnek oloupeme a 2 štěňata nakrájíme nadrobno. Ke konci vaření přidáme další dva stroužky česneku.

Zahřejte olej a opečte králičí maso. Otáčíme ze strany na stranu pro rovnoměrné proniknutí.

Když je maso dobře opečené, přidejte cibuli a dva nasekané stroužky česneku. Suroviny dobře promíchejte, dokud cibule nezačne měnit barvu. Přidejte šálek vody a nechte ingredience přikryté vařit na mírném až středním ohni 10–12 minut.

Poté přidejte rajčatovou pastu a koření. Suroviny opět necháme přikryté 15 minut vařit, dokud se neuvolní všechny chutě. Pokud je to nutné, přidejte trochu vody. V případě potřeby také sladíme chuť s kořením.

5 minut před vypnutím ohně přidejte dva strouhané stroužky česneku. Přidané ke konci lépe zachová jejich chuť.

A po vypnutí ohně přidejte nasekanou zelenou petrželku.

Podáváme chutné guláš z cibule s masem s teplou polentou, nebo s dobrým domácím chlebem.

Recept můžete také vidět na obrázcích během přípravy, přístupem do fotogalerie výše!


 • 400 ml vody
 • 1 kostka droždí
 • 1 lžička soli
 • 1/2 lžičky cukru
 • 800 g mouky

Domácí chléb se nevyrovná žádnému chlebu v obchodě. Levný, jednoduchý a chutný recept s několika přísadami, které určitě máte doma! Naplňte celý svůj dům nádhernou vůní čerstvě upečeného chleba!

Chléb je nepostradatelnou potravinou mnoha jídel. Jíme to s polévkami, polévkami, steaky, řízky, koláči, pomazánkami, předkrmy všeho druhu. Ale domácí chléb má něco zvláštního, díky čemu všichni myslíme na dětství.

Mnoho z nás si pamatuje lahodnou vůni teplého chleba vytaženého z trouby našimi matkami a babičkami. Tu vůni a chuť nemohl v obchodě překonat žádný horký chléb.

Chléb je jednou z nejstarších potravin. Nejstarší doklady pocházejí z doby před 14 500 lety, v severovýchodní poušti Jordánu. Chléb se nejčastěji vyrábí z pšeničné mouky, ale existují i ​​varianty chleba z ječné mouky, kukuřičné mouky, bramborových vloček a dalších méně konvenčních přísad.

Pokud chcete vědět, jak udělat chutný domácí chléb, který vám připomene dětství a zapůsobí i na ty nejrozmarnější hosty, řiďte se naším receptem, který je mnohem jednodušší, než si myslíte.

 1. Ze 400 ml vody, kostky droždí, 3 lžic mouky, soli a cukru připravte majonézu a nechte kynout, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
 2. Zbylou mouku prosejeme a uprostřed vytvoříme místo, kde je umístěna majonéza.
 3. Mouku vmícháme, dokud se nevytvoří těsto, které necháme asi hodinu kynout.
 4. Pánev vyložte máslem a moukou a položte těsto. Pečte 45 minut a domácí chléb je hotový.
 5. Jezte teplé nebo studené - každopádně je to vynikající!

Zde je to, co můžete dát na chléb:

Naučte se, jak si vyrobit dortový dort doma


Perfektní v kuchyni

K analytickým účelům, ke zlepšování našich služeb a k zobrazování přizpůsobené reklamy na základě vašich zvyklostí při procházení používáme vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran. Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ souhlasíte, že nám umožníte zaznamenat vaše chování při procházení na tomto webu. To nám umožňuje vylepšovat naše stránky a přizpůsobovat vám reklamu.

Chcete -li zabránit tomu, aby váš internetový prohlížeč používal soubory cookie, můžete:
- odmítnout používání souborů cookie při vstupu na naše stránky kliknutím na tlačítko „Ne, děkuji“ napravo od této zprávy
nebo
- deaktivujte nežádoucí kategorie souborů cookie ze seznamu níže.

Statistické soubory cookie (výkon webových stránek)

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají web, například o tom, které stránky návštěvníci nejčastěji navštěvují, o jazyce nebo oblasti, ve které se nacházíte, a o tom, zda z webových stránek dostávají chybové zprávy. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které identifikují návštěvníka. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregovány, a jsou tedy anonymní. Používají se pouze ke zlepšení fungování stránek a nemohou sledovat vaši aktivitu při procházení na jiných webech.

Marketingové cookies (cílení nebo reklama)

Jedná se o cookies, které slouží k doručování obsahu, který nejlépe odpovídá vašim zájmům. Lze je použít k personalizované reklamě / nabízení cen, k omezení zobrazování reklam nebo k měření účinnosti propagační kampaně. Pokud tyto soubory cookie povolíte, budou se vám zobrazovat reklamy cílené na vaše zájmy a preference. Tyto reklamy se také zobrazí při procházení jiných webových stránek.

Soubory cookie třetích stran

Tyto soubory cookie umožňují webové stránce personalizovat obsah a reklamy a analyzovat návštěvnost. Pokud povolíte tyto soubory cookie, mohou být informace o vaší aktivitě na tomto webu sdíleny s reklamními a analytickými partnery na jiných webech, které navštívíte.


Rolnický chléb

Profesionální odborník na dezerty, zapálený pro evropské sladkosti, pečivo, kváskový chléb a droždí. V současné době sídlí v San Francisco Bay.

Marina Musteata

Znám mnoho lidí, kteří chleba nejí vůbec, ale pro mě to vypadá jako záhada, jak je to možné? A ne nutně proto, že hodně konzumuji, ale abych měl alespoň kousek na stole. Zvlášť pokud jde o rajčatový salát s olivovým olejem, nebo dobře připravený domácí hummus nebo hrnec zeleniny vařený na ohni. Jak jíst všechny tyto dobroty bez chleba?

Chléb je jedním z nejstarších potravinářských produktů, který se datuje do neolitu, první pokrmy se vyrábějí z jednoduché obilné kaše. A potomci těchto raných druhů chleba jsou dodnes konzumováni po celém světě. Například tortilla v Mexiku, chapati v Indii, rýžové koláče ve Skotsku a mnoho dalších

Předpokládá se, že kvašený chléb se poprvé objevil v Egyptě ve dvanáctém století před naším letopočtem, poté v Řecku a poté se rozšířil do celého světa. Lidé tedy měli téměř vždy na stole chléb a s tímto jednoduchým jídlem, které bylo k dispozici, byla postavena lidská sídla, pak města, pak svět.

Chléb je zdravý produkt pro tělo a mozek, ale je velmi potřebný k podpoře optimální úrovně zdraví a energie. Ale jako každé jiné jídlo musí být konzumováno správně, aby se zabránilo zneužívání a aby bylo informováno o množství a nutričním příjmu.

Stejně jako všechny ostatní dobré a zdravé potraviny pro tělo vždy vybírejte potraviny, které byly pěstovány přirozeně a přírodě blízké. Ujistěte se například, že mouka je mletá z celozrnného zrna, nebělí a neobsahuje syntetická aditiva. Celozrnná mouka se také nazývá celozrnná a zahrnuje klíčky a otruby. Z tohoto důvodu je velmi výživný, bohatý na bílkoviny, vlákninu, minerály a vitamíny, má nižší hustotu lepku, pak vyžaduje menší úsilí na hnětení, ale také méně energie na trávení. Chléb vyrobený z celozrnné mouky díky svému obsahu živin a vlastnostem poskytuje významný příjem komplexních sacharidů, bílkovin, vlákniny, vitamínů, minerálů a přitom má nízký obsah kalorií.

Pokud si můžete dovolit takový luxus, pak kupujte mouku přímo z mlýna, nebo alespoň ze spolehlivých zdrojů. Totéž platí pro nákup chleba připraveného k pečení. Možná máte dokonce příležitost zjistit více o výrobci, ale také o produktu? Vždy si položte otázky, zvykněte si být nepříjemní, když potřebujete. Ale co je nejlepší, zkuste si chleba vyrobit doma. Slibuji, že vám to přinese kytici šťastných emocí. Naléhavě vás žádám, abyste se nebáli jíst chléb, zejména ten, který se formuje a hněte vlastními rukama a duší, s péčí o zdraví, ale také o životní prostředí.

Nechávám zde chlebovou formuli s celozrnnou moukou a majonézou. Nebo jednoduše řečeno, rolnický chléb.

přísady

 • 730 g vody
 • 450 g celozrnné mouky
 • 450 g bílé mouky
 • 630 g vody + 100 g vody
 • 17 g soli
 • 150 g majonézy v bodě maximálního kvašení

Pracovní metoda

Ve velké míse smíchejte vodu, majonézu a mouku pouze tak dlouho, dokud nebude všechna mouka dobře hydratovaná. Těsto nechte 2 hodiny autolyzovat na teplém místě mimo proudy.

Po uplynutí doby autolýzy přidejte sůl a zbytek vody (100 g) a hněte těsto po dobu 5-7 minut, nebo dokud si nevšimnete, že se vyvíjí lepkový řetězec (těsto se váže, je lepkavé a hladké). Těsto necháme 30-60 minut odpočinout.

Poté, co těsto odpočine, uděláte první sadu úseků a záhybů (skládání a roztažení zesilovače) nebo pokud chcete, můžete použít způsob skládání cívek. Osobně rád tuto metodu používám při práci s větším množstvím těsta, nebo když těsto obsahuje vyšší úroveň hydratace.

Celkem provedete 3–4 série protahování a skládání s přestávkami 30–60 minut mezi koly.

Po 3-4 sadách natahování a skládání nechte těsto kynout při pokojové teplotě po dobu 3–5 hodin, nebo dokud nezvětší 60–70% celkového objemu (tj. Nenechte těsto dosáhnout maximálního bodu kvašení , ale někde 60-70%, jinak riskujete, že to nadhodnotíte).

Poté, co těsto dobře kyne, otočte ho na lehce pomoučenou pracovní desku a rozdělte na dva kusy. Dejte jim kulatý tvar, přikryjte je ručníkem a nechte alespoň 15 minut odpočívat.

Po 15 minutové přestávce dejte chlebům konečný tvar a přeneste je na dobře srolované bannery. Přikryjte je ručníkem a dejte do lednice na konečné kvašení, mezi 8–12 hodinami, nejlépe přes noc.

Druhý den ráno předehřejte troubu na 250 C, vedle litinového hrnce s poklicí, alespoň 40-60 minut.

Vyndejte chléb z lednice, zvedněte ho a vložte do horké litinové misky.

Chleba budete péct s pokličkou prvních 20 minut, poté pokličku sundáte a chleba necháte v troubě dalších 15-20 minut, nebo dokud není hnědý a zlatavý. To samé udělejte s druhým bochníkem. Chleby nechte vychladnout na mřížce a nakrájejte je až po úplném vychladnutí.


Perfektní v kuchyni

Tento web používá cookies.

K analytickým účelům, ke zlepšování našich služeb a k zobrazování přizpůsobené reklamy na základě vašich zvyklostí při procházení používáme vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran. Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ souhlasíte, že nám umožníte zaznamenat vaše chování při procházení na tomto webu. To nám umožňuje vylepšovat naše stránky a přizpůsobovat vám reklamu.

Chcete -li zabránit tomu, aby váš internetový prohlížeč používal soubory cookie, můžete:
- odmítnout používání souborů cookie při vstupu na naše stránky kliknutím na tlačítko „Ne, děkuji“ napravo od této zprávy
nebo
- deaktivujte nežádoucí kategorie souborů cookie ze seznamu níže.

Statistické soubory cookie (výkon webových stránek)

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají web, například o tom, které stránky návštěvníci nejčastěji navštěvují, o jazyce nebo oblasti, ve které se nacházíte, a o tom, zda z webových stránek dostávají chybové zprávy. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které identifikují návštěvníka. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregovány, a jsou tedy anonymní. Používají se pouze ke zlepšení fungování stránek a nemohou sledovat vaši aktivitu při procházení na jiných webech.

Marketingové cookies (cílení nebo reklama)

Jedná se o soubory cookie, které se používají k doručování obsahu, který nejlépe odpovídá vašim zájmům. Lze je použít k personalizované reklamě / nabízení cen, k omezení zobrazování reklam nebo k měření účinnosti propagační kampaně. Pokud tyto soubory cookie povolíte, budou se vám zobrazovat reklamy cílené na vaše zájmy a preference. Tyto reklamy se také zobrazí při procházení jiných webových stránek.

Soubory cookie třetích stran

Tyto soubory cookie umožňují webové stránce personalizovat obsah a reklamy a analyzovat návštěvnost. Pokud povolíte tyto soubory cookie, mohou být informace o vaší aktivitě na tomto webu sdíleny s reklamními a analytickými partnery na jiných webech, které navštívíte.


Video: Domča is gone - Lego lodě fizistyle parodie (Smět 2022).